Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Llogi pabell fawr
Rhif Cofrestru Cwmni
24 Carrot Events
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Hannah Holtom
Swydd y person cyswllt
Partner
Cyfeiriad

Y Gaer
Y Gaer
Newcastle Emlyn
SA38 9PR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01239 711854
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Digwyddiadau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Celfyddydau Perfformio