Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Yn Business Recycling Company, rydym wedi arwain sector rheoli gwastraff ac ailgylchu Cymru ers 2019. Wedi’n geni o ymrwymiad dwfn i ddyfodol di-garbon, rydym wedi ailddiffinio rheoli gwastraff gydag atebion arloesol i fusnesau Cymru. Rydym yn uno mentrau bach a chorfforaethau mawr mewn gweledigaeth a rennir ar gyfer Cymru lanach a gwyrddach. Mae ein cyfuniad o wasanaeth personol a phroffesiynoldeb yn ein gosod ar wahân wrth i ni anelu at Gymru ddi-garbon erbyn 2050. Ymunwch â ni i lunio etifeddiaeth gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Rhif Cofrestru Cwmni
15181536
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Karl Evans
Swydd y person cyswllt
Company Owner
Cyfeiriad

The Lodge
Mitchell Terrace
Pontypridd
CF37 1QZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02921690440
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Rheoli gwastraff