Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Lefelu a graddio rheolaeth peiriant gyda Bulldozers a Llwythwyr Trac Compact (Skidsteers).

Cywirdeb hyd at +/- 3mm gyda laserau gradd ddeuol mewn 2D neu gywirdeb hyd at +/- 5mm gyda TPS (Gorsaf gyfan) mewn 3D
Rhif Cofrestru Cwmni
3D Levelling Solutions Limited
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
William Jenner
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Creigiau
Llandyfan
Ammanford
SA18 2UD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01269851528
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith adeiladu arbenigol