Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Bespoke programme, project and technical management derived from worldwide experience.
Our portfolio includes replacement data centres, test and evaluation of aircraft, installation of hardware and software for radio studios and competitive bid preparation for advanced technology projects.
Pembrokeshire based, but available to provide short and long term support throughout the UK and abroad.
Rhif Cofrestru Cwmni
08177892
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Martyn Roberts
Swydd y person cyswllt
Director and Principal Consultant
Cyfeiriad

Rosehill Lodge
Haverfordwest
SA62 3LU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447936546156
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Caffael

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Addysg barhaus
Galwedigaethol – arall

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
integreiddio systemau
gwasanaeth technegol

Amddiffyn a Diogelwch

Math o Sector
Amddiffyn a Diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau diogelwch

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Hyfforddiant a Sgiliau