Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We help organisations save time and money by managing their IT systems for them.

We do this by providing a range of on-site or remote support services to maintain individual workstations or entire networks, which means business owners or other key staff are able to focus on running the business instead of troubleshooting IT related problems.

In addition to this we offer a large portfolio of complimentary services including the sale and supply of hardware and software, repairs, training, web hosting, disaster recovery, cabling and consultancy.

We are regularly beating quote's from other companies for support and products - we would like to do the same for you! Get in touch even for a second opinion on anything involving IT as we may have another, more economical or wiser solution..

CORE SERVICES

Eagleye 24/7 Network Support
Server, PC & Laptop OEM builders
IT Sales of Hardware & Software
IT Repair
Data Recovery
Internet Services
IT Design

Specialties: Business Networks, RM Connect, Ranger networks in schools and business, Microsoft Exchange Server, Microsoft ISA Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Small Business Server, Apple iOS, Iphone, Android, Linux, Self Re-building technology, Networking, Remote Monitoring, Thin clients and Data Migration.
Rhif Cofrestru Cwmni
03928097
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Az Ashraf
Swydd y person cyswllt
CEO
Cyfeiriad

Hereford Street
The Old Chapel
Newport
NP19 8DT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 676543
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
technolegau cydgyfeiriol
cyfarpar a gwasanaethau
rhwydweithiau a systemau (gan gynnwys ffeibr cyflym iawn)
darparu gwasanaeth
Meddalwedd a chymwysiadau
Electroneg
defnyddwyr
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
Meddalwedd
cymwysiadau ar gyfer busnesau
Gemau
Seilwaith
diogelwch
Datblygu gwefannau