Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gydag AB Accountancy, ni fu erioed yn haws rhoi eich gwasanaethau cyfrifo yn Wrecsam ar gontract allanol. Siaradwch â'n hymgynghorwyr heddiw am gyngor ac arbenigedd.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Adrian Bryan
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Dalton House
35 Chester Street
Wrexham
LL13 8AH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978 788322
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Math arall o gorff trydydd sector

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol