Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Contemporary artist.
Original fine art and high quality giclee prints.
Commissions welcome
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Abby Browne
Swydd y person cyswllt
Artist
Cyfeiriad

5
Cross Tree Close, Hawarden
Deeside
CH5 3PX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447803187004
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown