Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Saer torri coed a chontractwr coedyddiaeth
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Phil Smith
Swydd y person cyswllt
Proprietor
Cyfeiriad

Tan Y Garth, Gerlan
Bethesda
BANGOR
LL57 3UH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07427660118
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ffermio a Choedwigaeth

Math o Sector
Ffermio a Choedwigaeth
Is-sectorau / Adrannau
Coedwigaeth
Tyfwyr coed
Biomas/Tanwydd coed
Broadleaf/heritage woodland
Contractwr
Coed wedi'i lifio