Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Welcome to the Abermule Inn! We are a family-run village pub and restaurant located along the curving River Severn, in the beautiful village of Abermule, between Newtown and Welshpool.

Now a freehouse, we (Jake and Amye) have managed the Abermule Inn since 2021, aspiring to provide the community and travellers with both a friendly public house to enjoy a drink, and a restaurant to enjoy freshly prepared homemade food, sourced locally.

We are currently creating a new website for The Abermule Inn to share with you our seasonal menus, events and latest news. So come back soon to take a look, in the meantime, you can keep up to date with us on Facebook, or if you have any questions, please feel free to call us.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Jacob Sampson
Swydd y person cyswllt
Manager
Cyfeiriad

Abermule Inn
Abermule
Montgomery
SY15 6ND
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01686 639110
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
bwyd a diod