Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Converted Victorian coach house offering one bedroom self catering accommodation in the Brecon Beacons. Beautiful views and walks from the door and a welcoming log burner to return to. Super fast broadband makes it an ideal place to combine work and leisure.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Valerie Davies
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

The Old Rectory
Aberyscir Coach House
Brecon
LD3 9NP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01874610514
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Llety
Hunan-Arlwyo