Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Wedi’i sefydlu ers dros 40 mlynedd, mae ein tîm o gontractwyr ffensio arbenigol yn cynhyrchu ein holl ffensys concrit ein hunain ac yn prynu pren o safon o felin lifio leol. Daw ffensys eraill, gan gynnwys ffensys diwydiannol ac amaethyddol, o'r tu allan i'n hardal.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Lyndsay Jones
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

A B S Concrete Products
Players Industrial Estate, Clydach
Swansea
SA6 5BQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792 845 819
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith gosod adeiladu eraill