Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Family run property management company. Established in 2012 and based in Penarth. We offer a range of services from full property management of your commercial or residential site, estate management, bespoke financial and administrative packages available for those who wish to manage their own properties, ground rent collection for Landlords and RTM guidance for those considering the process. Our focus is on transparent pricing, clear communication and delivering a quality service our clients can trust.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Gemma
Swydd y person cyswllt
Accounts Manager
Cyfeiriad

Absolute Property Management Solutions Ltd
Avon House, 19 Stanwell Road
Penarth
CF64 2EZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 707 590
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl