Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Ymgynghorwyr cynhwysiant a chynaliadwyedd - Ymgynghorwyr rhyngwladol sy'n cyfuno profiad helaeth ym maes gofynion mynediad a symudedd pobl anabl a phobl hŷn â sgiliau cynllunio ac asesu amgylcheddol proffesiynol, er mwyn darparu atebion dylunio a rheoli ymarferol a chyflawnadwy.
Rhif Cofrestru Cwmni
7906870
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Blaenau Gwent

Enw cyswllt
Caroline Lewis
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

St. Margarets Avenue
Blackwood
NP12 3NJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07512719597
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Cwblhau a gorffennu
Prosiectau adeiladu
Gwaith adeiladu arbenigol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Ymgynghori

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Seilwaith priffyrdd