Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Access Training offer a range of trade courses for people of all backgrounds. Earn industry-recognised qualifications and become a professional electrician, plumber, gas engineer or carpenter.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Ian Bennett
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 6, Llandough Industrial Estate
Penarth Road
Cardiff
CF11 8RR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0800 345 7492
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Addysg barhaus
Galwedigaethol – arall