Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cyfrifon - Cadw Cyfrifon - Cyflogres a'r unig gwmni cyfrifeg ardystiedig Profit First yng Nghymru... Mae Profit First yn system rheoli llif arian i'ch helpu i reoli eich llif arian, dileu dyled a dod yn fwy proffidiol.
Rhif Cofrestru Cwmni
05852513
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Lee Eustace
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Accounted For Ltd, Unit 2
Rhymney River Bridge Road
Cardiff
CF23 9FP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920498800
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
The only accountancy firm in Wales certified to deliver the Profit First Cashflow System
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Cyllid a Chyfrifeg