Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae ACS yn arbenigo mewn cyflenwi, gosod, trwsio a chynnal a chadw systemau aerdymheru, Oeryddion Seler, Ystafelloedd Oer.
Busnes teulu yw ACS sy’n gweithredu ledled Gogledd Cymru, Sir Gaer, Cilgwri a Sir Amwythig. Ein cenhadaeth yw cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf a fforddiadwy i bob cwsmer. Rydym yn arbenigo mewn siopau, swyddfeydd, a meddygfeydd milfeddygon, meddygon a deintyddion. Rydym hefyd yn gosod systemau mewn cartrefi a’ch ystafelloedd gwydr. Mae croeso mawr i chi gysylltu â ni er mwyn dweud beth yw’ch anghenion.
Rhif Cofrestru Cwmni
5262031
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
anna shipley
Swydd y person cyswllt
service manager
Cyfeiriad

Colliery Road Bersham Enterprise Centre
Wrexham
LL14 4EG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978846173
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Gosod, Gwasanaeth, Atgyweirio ac Anghenion Cynnal a Chadw ar gyfer Cydrannau Oeri/Aerdymheru

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Anna Ruddy
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Gareth Shipley Air Conditioning Solutions Ltd, A3
Vauxhall Industrial Estate, Ruabon
Wrexham
LL14 6HA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978 350341
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Plymio, gwres ac aerdymheru