Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
ActivAvenue is a health and fitness platform where you can find local health and fitness specialists in your area. Compare online users by services offered and reviews. A few examples include personal trainers, chiropractors, physiotherapists, yoga instructors and much more.
Rhif Cofrestru Cwmni
12622194
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Ryan Josua
Swydd y person cyswllt
Co-founder
Cyfeiriad

15 Neptune Court
Cardiff
CF24 5PJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07872 179702
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh