Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Adamson Bespoke Tiling • Professional Kitchen and Bathroom Tilers and Tile Fitters Near Me • Customers across North Wales - Rhos on Sea, Colwyn Bay, Llandudno, Conwy, Bangor...
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Kevin Adamson
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

15
Whitehall Road, Rhos On Sea
Colwyn Bay
LL28 4HW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07974697740
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Tiling
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gorchuddio lloriau a waliau