Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Specialist Non-Metallic Materials & Adhesive Tape Convertors Adhesive Backed Materials Ltd has supplied businesses throughout Europe with high quality Die-Cut, Kiss-Cut, CNC-Cut, Log Cut & Slit to Width & Laminated products including gaskets, washers, tool tray foams, foam box inserts, sticky pads, conductive gaskets & pads and the list goes on!
Rhif Cofrestru Cwmni
4812637
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Blaenau Gwent

Enw cyswllt
Gareth Bowden
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

ABM, Geith Works
Crown Business Park
Tredegar
NP22 4EF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01495711895
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Cynhyrchion laminaidd nad ydynt wedi'u cynnwys yn unrhyw le arall