Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Admiral Vending offers a complete solution from start to finish for all your vending needs. If you need a Bean to Cup coffee machine, a Traditional espresso Coffee machine, a Slush machine or a freestanding vending machine, we can cater for your needs. From the initial conversation we will assess your needs, recommend the right machine for your environment then provide purchase or lease rental options. We will take care of the machine delivery, initial set up and training. We offer a comprehensive service agreement to keep your machine functioning and delivering your ingredients and supplies as and when you need them.
Rhif Cofrestru Cwmni
11074248
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
James Tuck
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

9 Clos Yr Hesg
Swansea Vale
Swansea
SA70NA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792 389 705
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gweithrediadau eraill
Commercial coffee Machines, Vending Machines
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A