Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Registered Nurse and accredited dermal filler practitioner.

Safe and high quality fillers in the comfort of your own home.

Covering Swansea and nearby areas.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Tabitha Rees
Swydd y person cyswllt
Sole trader
Cyfeiriad

Port Tennant
Swansea
SA1 8DE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07555584537
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A