Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Agile Web Development is an experienced, full service web studio covering the full range of web services.

With over a decade of experience creating bespoke websites, we are perfectly placed to create a website unique to you and your business. We love building impactful and engaging websites that not only look good and are functional, but also deliver results.
Rhif Cofrestru Cwmni
Agile Web Development Ltd
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
David McElligott
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Mount Pleasant
Maesycwmmer
CF82 7RX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07429140137
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
Gwaith ymgynghori cyfrifiadurol
Gwaith rhaglenni cyfrifiadurol

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd
Datblygu gwefannau