Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Airbond reduce waste and downtime in the textile and composite industries through the use of our specially designed pneumatic Splicers.
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Maxim Wright
Swydd y person cyswllt
Research Enigeer
Cyfeiriad

Airbond, Unit 1
Pavilion Industrial Estate, Pontnewynydd
Pontypool
NP4 6NF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+44 (0)1495 755 661
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch