Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Airquee is Europes largest supplier of inflatable and bouncy castles. Providing great products, great service at great prices we are the home of inflatable innovation. Safe and cutting edge inflatables is what we do. So if you have an inflatable or bouncy castle in mind be sure to check us out today.
Rhif Cofrestru Cwmni
03129324
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Antony Sutton
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Airquee, Duel House
Llandowlais Street, Oakfield
Cwmbran
NP44 7XB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01179 414918
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch