Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
AJ Illustration is a Welsh artist and illustrator, based in South Wales. Specializing in a pointillism or dotwork style, her unique illustrations explore social and environmental themes with a twist. From logos to large murals, her surreal designs have been featured in films and magazines. Her shop is always open with new prints and stickers added often and make a perfect edition to your home.
Rhif Cofrestru Cwmni
AJ Illustration
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Amy Jackson
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

82
Ffordd-y-brain, Ravenhill
Swansea
SA5 5ED
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792581472
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Creu artistig