Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Providers of domiciliary care and supported living to people with disabilities
Rhif Cofrestru Cwmni
AKC Home Support Services
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Sharron Jones
Swydd y person cyswllt
Proprietor / RI
Cyfeiriad

41-43 Conway Road
Conway Road
Colwyn Bay
LL29 7AA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492534662
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
AKC Home Support Services
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Gweithrediadau eraill
Care Services
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau gofal

Math o Sector
Gwasanaethau gofal
Is-sectorau / Adrannau
Gofal cartref i oedolion