Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A&L Vehicle Recycling is an authorised treatment facility in Barry, Vale of Glamorgan. As an experienced and responsible scrap car dealer, A&L is registered with the DVLA and Natural Resources Wales. If you have a vehicle that you're no longer using, A&L Vehicle Recycling will buy it - even if it's no longer roadworthy.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Andrew Brown & Lee Walter Peacock
Swydd y person cyswllt
Directors
Cyfeiriad

A&L Vehicle Recyling
Unit 14e, Atlantic Trading Estate
Barry
CF63 3RF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01446 701707
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gweithrediad Cyfleuster
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd