Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Suppliers of the finest meats, cheeses and deli produce.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Dana Rees
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Brecon Market Hall
4 Market Street
Brecon
LD3 9DA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07392468190
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau
Cig neu bysgod amrwd hallt a/neu eplesedig

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Dana Rees
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Fishguard Farmers Market
Town Hall Market Square
Fishguard
SA65 9HE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07392468190
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Math arall o gorff trydydd sector

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau
Cig coch amrwd