Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Cloud technology experts.
We create bespoke products that meet your every need to make your business more efficient, streamlined and ready for tomorrows digital challenges.
Rhif Cofrestru Cwmni
Aldryn LTD
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Lee Williams
Swydd y person cyswllt
Project Manager.
Cyfeiriad

38
Canon Drive
Bagillt
CH6 6LS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447400338322
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Aldryn LTD
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Software technology, IT, Cloud technology
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Seilwaith

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
lled-ddargludyddion

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd a chymwysiadau