Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Help businesses (large or small) reduce their commercial energy costs.

We also advise on Business Protection e.g. Key Man Life Assurance & Key Employee Income Protection.

Additionally are able to provide help and advice on Lifetime Mortgages, more commonly known as Equity Release.
Rhif Cofrestru Cwmni
07777428
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Glenn Lewis
Swydd y person cyswllt
Business Owner
Cyfeiriad

36
Heol Goffa
Llanelli
SA15 3NB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0779 900 4172
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Yswiriant
Ynni
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Cyllid a Chyfrifeg