Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Alexanders of Welshpool is a popular family business based in Welshpool, Powys and has been established for over 50 years. Alexanders' is one of the best-stocked Cooking, Hardware, Camping, DIY & Gardening shops in Mid Wales.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Paul Alexander
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

29 Broad Street
Alexanders of Welshpool
Welshpool
SY21 7RW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01938 552329
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu