Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
All for Stone manufactures and distributes a range of premium quality specialist products, designed to protect, care for, maintain and keep natural stone, ceramic tiles, grout and other masonry surfaces like new. Over 35 years of experience in stone and tile care has taught us what works and what doesn’t. The All for Stone product range is the result of this expertise and puts together premium quality, mostly water-based, environmentally friendly solutions made in the UK by our family firm using
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Ian Taylor
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

All for Stone Limited
Gardd Yr Gwanwyn, Northop Hall
Mold
CH7 6GA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+45 07921086873
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol