Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
At AlphaMale we specialise in scalp Micropigmentation which is a non-invasive treatment that uses detailed micro-needles to deposit pigment into the scalp and restoring the natural close shaved appearance of real hair follicles to a completely bald head, or hair strand density to a thinning head of hair to give the illusion of fuller hair coverage.
With instant results!
Rhif Cofrestru Cwmni
Not yet
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Arieann Borstal
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Basepoint Riverside Court
Beaufort Park
Chepstow
Np16 5uh
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07858128208
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown