Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Ambrose Healthcare is a specialist pharmaceutical company, developing new treatments for rare diseases and patients managed in hospitals and specialist care.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Georgia Wilson
Swydd y person cyswllt
Chief Of Staff
Cyfeiriad

Wrexham Technology Park
Wrexham
Wrexham
LL13 7YP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07906480617
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol