Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Amcanu specialise in building world-class industrial enclosures and technology cabinets, designed for effective sound attenuation and to maintain optimum performance of technology, pumps, compressors and generators. Each enclosure is customised to help clients overcome operational challenges and comply with regulation.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Owain Davies
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Amcanu Ltd
Glanmor Terrace
Burry Port
SA16 0LS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554 833358
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd