Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Casting Agency
Rhif Cofrestru Cwmni
07932163
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Andrea Moignard
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

New Road
70
Neath
SA10 6HA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07774 660253
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Gwaith cefnogi'r celfyddydau perfformiad