Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Based in the Cyncoed and Llanishen areas of North Cardiff, Andromeda Cheer and Dance was set up in 2022 with the aim of providing high quality dance team training - particularly for adults.

Our coaches have years of experience competing in pom and jazz dance at National and International level, and are fully qualified to teach pom, jazz, acrobatics, ballet and cheerleading.

Andromeda Cheer and Dance began teaching drop-in skills classes in July 2022 designed to introduce dancers to the all-star styles and skills, before opening 2 adults dance teams in pom and jazz dance that train once a month each.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Amy Osborne
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Livsey Scout Hall
Court Field Ln
Llanishen
CF14 5UX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07415881352
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gweithrediad Cyfleuster
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A