Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Self catering holiday cottage

Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Neil Budd
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Anfodd
Blaenwaun
Whitland
SA34 0JN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07485262043
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Hunan-Arlwyo