Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
NTTA 5 star mobile towbar fitting and trailer servicing covering North WAles
Rhif Cofrestru Cwmni
06019886
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
colin kitchenham
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Pambrian
Rhosybol
Amlwch
ll689pp
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07766181569
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth