Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Animal education and entertainment. We provide parties, school visits, group visits, wedding, media and more
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Jo Herschell
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

72
Lan Coed, Winch Wen
Swansea
SA1 7LR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07798761592
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch