Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Antur Cymru Enterprise - delivers business support services on behalf of Welsh Government including Business Wales, Big Ideas Wales and for local authorities and B2B clients.

Antur Cymru also trades under the name of Telemat - a provider of IT solutions and support selling hardware and offering service level agreements, technical support, Town Wi Fi and Internet of Things solutions. One of our clients is the Welsh Parliament who we provide field engineer support to pan Wales.
Rhif Cofrestru Cwmni
IP23194
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Kevin Harrington
Swydd y person cyswllt
Business Development Manager
Cyfeiriad

Antur Teifi Business Park
Aberarad
Newcastle Emlyn
SA38 9DB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01239 710238
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Business Support
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol
Cwmni cydweithredol

TGCh

Math o Sector
TGCh