Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
At anzuk, we place exceptional people in educational settings, but we know it doesn’t end there. We place the right educator, in the right setting every time.

Operating across Wales, England, Australia, New Zealand, Canada, and the USA we are experts in supporting educators with their career journeys, wherever it may take them. Educational settings benefit from the best educators sourced internationally and locally for supply, contract, and permanent positions.
Rhif Cofrestru Cwmni
05419264
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Huw Jones
Swydd y person cyswllt
Regional Director
Cyfeiriad

Kings Chambers
8 High Street
Newport
NP20 1FQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633988051
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch