Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
AP Landscapes has over 20 years experience in providing professional landscaping, grounds maintenance and tree surgery services in Mid Wales, Shropshire and the West Midlands.

We work on both domestic and commercial properties, priding ourselves on providing professional outdoor services at a competitive price.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Adam Putson
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Ty Fedw
Abermule
Montgomery
SY15 6JW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07866178797
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Garddio/ tirlunio