Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
"Aparito is a health tech company that revolutionises clinical trials by unlocking real-world patient data through mobile apps, video-based assessments and wearable devices.

We believe that better patient experiences provide better study outcomes.

We provide innovative patient-centric remote monitoring solutions that integrate specialist clinical & regulatory expertise to capture patient data and develop digital endpoints for both hybrid and decentralised clinical trials."
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Alexander Guest
Swydd y person cyswllt
Head of Marketing
Cyfeiriad

Unit 11
Wrexham Technology Park
Wrexham
LL13 7YP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07540142407
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol