Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A private label manufacturer specialising in the formulation and production of nutritional baked goods.
Rhif Cofrestru Cwmni
06511740
Trosiant y busnes
15m-50m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Dan Jones
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Applied Nutritional Research Ltd, Unit 8
Bryn Brithdir, Oakdale Business Park
Blackwood
NP12 4AD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01495617131
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£15m-£50m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau
Pobi