Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
pharmaceuticals
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Andrew Skene
Swydd y person cyswllt
Export Manager
Cyfeiriad

Felinfach
Fforestfach
Swansea
SA5 4HP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07786736649
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol