Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Architen Landrell is a specialist tensile fabric company that designs, engineers, manufactures, installs, and maintains some of the world's most inspiring tensile fabric structures, ETFE systems, and fabric canopies.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Christopher Rowell
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Station Yard Industrial Estate
Station Road
Chepstow
NP16 5PF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01291638200
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch