Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Stiwdio Dylunio Graffeg Menter Gymdeithasol yn cynhyrchu cyfathrebiadau marchnata print, digidol ac ar-lein.
Rhif Cofrestru Cwmni
Private company limited by guarantee with charitable status | Company reg number 02491685 | Charity number 1178430
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Alexis Kirsten
Swydd y person cyswllt
New Business and Marketing Manager
Cyfeiriad

Arts Factory Ltd
The Strand
Ferndale
CF43 4LY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07964 304 351
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol
Elusen

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata