Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Specialise in artwork for high end interiors, marquetry.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Sophie Jemma
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Ddole Enterprise Park
Units 6-7
Llandrindod Wells
LD1 6DF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01597 825505
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Dodrefn