Manylion y busnes

Rhif Cofrestru Cwmni
06097593
Trosiant y busnes
15m-50m
Nifer y gweithwyr
250-499

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Andy Powell
Swydd y person cyswllt
Marketing Manager
Cyfeiriad

Ash Waste Services Ltd, Unit 16
Clywedog Road South, Wrexham Industrial Estate
Wrexham
LL13 9AE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0800 035 0447
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£15m-£50m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gweithrediad Cyfleuster
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol